Bursat e studimit

Bursat e studimit te Shkolles Italiane ne Tirane jepen sipas marreveshjeve me fondacione, realitete institucionale dhe sipermarrese.

Shkolla Italiane ne Tirane jep si forme financimi per studime dhe zbritje te pagesave, bursa merite, nevoje dhe perkatesie.
Bursat e merites u jepen atyre nxenes te klasave pas te pares, ekskluzivisht ne baze te merites dhe jo kushteve ekonomike familjare. Rendesi e vecante u jepet vleresimeve te marra ne gjuhen italiane.
Bursat e nevojes vihen ne dispozicion duke marre parasysh gjendjen ekonomike te aplikuesve.
Bursat e perkatesise jepen per te lehtesuar nxenesit italiane jashte vendit, nxenesit e huaj qe kane filluar kursin e studimeve ne Itali, femijet e italianeve jashte vendit, femijet e prinderve te huaj qe kane perfunduar kursin e studimeve ne Itali si dhe kategori te tjera te ngjashme.
Jepen gjithashtu:
-Bursa studimi te jshtezakonshme,
-Bursa studimi per merita te vecanta,
-Bursa studimi per formimin jashteshkollor.
Per detaje te mëtejshme mbi bursatper vitin 2018-2019 ju ftojme te merni nje takim prane selise se shkolles.