Regjistrimet

REGJISTRIMET NË KURSE DHE AKTIVITETE JASHTËSHKOLLORE

Regjistrimet në kurse dhe aktivitete jashtëshkollore janë të hapura gjatë gjithë vitit. Për informacione të mëtejshme ju lutemi të na kontaktoni.

Shiko edhe Tariffe corsi e attività extrascolastiche

Regjistrimet në shkollën fillore

Procedura për regjistrimin pranë Shkollës Italiane në Tiranë, fillon me një ftesë të parë për të vizituar shkollën për të diskutuar nevojat / situatat personale të secilit nxënës dhe për të njohur stafin dhe projektin arsimor të shkollës, para se të procedohet  me regjistrimin.

Për të caktuar një takim ju ju lutemi të na kontaktoni

Për pjesën më të madhe të nxënësve shkolla fillon në Shtator, por, Shkolla Italiane në Tiranë pranon dhe regjistrime gjatë vitit, nëse ka vende të disponueshme.

Për të mësuar rreth vendeve të disponueshme ju lutemi të na kontaktoni.

Për të filluar procesin e regjistrimit, gjëja e parë që duhet të bëni është të përfshini fëmijën në listën tonë të regjistrimit, duke plotësuar formularin (të cilin mund ta shkarkoni këtu) dhe duke e sjellë atë në zyrë me mandatin e tarifës së regjistrimit .

Pasi të merret formulari dhe tarifa e regjistrimit, do të njoftoheni brenda 7 ditëve nëse kërkesa juaj është pranuar dhe fëmija do të përfshihet në klasën referuese.

Të gjitha kërkesat trajtohen në mënyrë të barabartë. Asnjë vend nuk do të refuzohet për arsye që lidhen me racën, gjininë, kulturën, besimin, prejardhjen.

Për të siguruar vendin prindërit/kujdestarët duhet të plotësojnë formularët (që jepen nga sekretaria) të dorëszojnë një kopje të dokumenteve të tyre të identifikimit dhe të dokumenteve të fëmijës si dhe një kopje të librezës së vaksinimeve dhe pagesës së këstit të parë.

Për informacione të mëtejshme mos hezitoni të na kontaktoni.

Shiko edhe Tarifat e shkolles fillore dhe bursa studimi